Lammers Installatie Engineering
Maakt het verschil voor de kleine en de grote installateur

Leiding net berekenen CV of GKW -leidingen

Een goed ontworpen leidingstelsel zorgt ervoor dat aangesloten installaties, zoals radiatoren en koelsystemen, worden gevoed en zorgeloos functioneren. Met een juist leidignet voorkomt u een slechte waterverdeling en is o.a. de warmte van radiatoren in een gebouw in balans. 

Met Vabi Uniforme Omgeving ‘Leidingnet’ ontwerpen wij leidingstelsels voor de kleinste woningen tot aan de grootste utiliteitsgebouwen. Een goed ontwerp zorgt voor een scherpe offerte, lagere onderhoudskosten en voorkomt klachten. Met Vabi Uniforme Omgeving ‘Leidingnet’ dimensioneren wij een leidingstelsel en bepaalt u de leidingdiameters, de druk val per leiding, inregelstanden en de totale circuitdruk. De berekeningsmethode is conform ISSO 18 ‘Leidingnetberekening’ en de NEN 5064. De module helpt bij het bepalen van de weerstanden in de leidingen, waarmee u de benodigde leidingdiameters vastlegt. Vervolgens wordt van alle leidingen de drukval bepaald en de totale circuitdruk vastgesteld voor iedere aangesloten installatie.

 
Opbellen
E-mail
Info