Lammers Installatie Engineering
Maakt het verschil voor de kleine en de grote installateur

Dynamische simulatie (DYWAG) TO berekeningen

DYWAG staat voor: DYnamisch WArmtegebruik in Gebouwen en is de applicatie waarmee optredende warmtestromen en temperaturen in gebouwen worden bepaald door uurlijks de gehele warmte- en vochthuishouding van het gebouw en/of ruimten te berekenen. Toepassingen zijn onder andere:

 • Energiegebruik
 • TO berekening
 • Binnenklimaat/Comfort berekening
 • Bepaling koellast
 • Bepaling warmtelast

 

De voordelen van dynamische gebouwsimulatie

 

De dynamische gebouwsimulatie van DYWAG laat over elke gewenste periode per uur de kwaliteit van het binnenklimaat zien. En dus ook hoe vaak, bijvoorbeeld, daadwerkelijk te lage of te hoge temperaturen voor zullen komen. Dit biedt de gebruiker de keuze: of de installaties zo inrichten dat zeker geen overschrijdingen van de gestelde eisen plaats zullen vinden. Of in zekere mate pieken en dalen accepteren en daarmee besparen op de kosten van koeling, verwarming en bijvoorbeeld de uitvoering van luchtkanalen.

Normen en richtlijnen

Het model DYWAG heeft de keurmerktestprocedure met succes doorstaan. Dit keurmerk is voor diverse opdrachtgevers waaronder Rijksgebouwendienst een aanbeveling om het programma als ontwerp- of controle-instrument te gebruiken. De berekening is gebaseerd op de volgende normen:

 • NEN-EN-ISO 15255
 • NEN-EN-ISO 52017

 

Eigenschappen DYWAG

 

 • Multitasking met meerdere rekenfunctie
 • Direct aanmaken van 3D gebouwmodel met BINK Modeller
 • Dynamisch monitoren en optimaliseren van resultaten
 • Rekenrecepten en projecten opslaan en delen
 • Online samenwerken en kennis delen
 • Professioneel rapporteren op maat

 

 

 

Download hier de BINK DYWAG Accreditation

 
Opbellen
E-mail
Info