Lammers Installatie Engineering
Maakt het verschil voor de kleine en de grote installateur

Berekenen van de juiste verdunningsfactor

De verdunningsfactor is een maat voor de kwaliteit van de toegevoerde lucht. De verdunningsfactor wordt berekend uit de afstand tussen de uitmonding van een ventilatie- of rookgasafvoer en de inlaat van de ventilatietoevoervoorzieningen. De volgende eisen worden gesteld aan de verdunningsfactor:

De verdunningsfactor is een factor welke bepaald of er voldoende afstand is tussen de rookgasafvoer (schouw) en de ventilatie toevoeropening. Aldus worden de eventuele aangezogen rookgassen voldoende verdund met verse lucht om uitvallen van de aardgasbrander te voorkomen.
Door de moderne condensatietechnologie op aardgas is het mogelijk om de rookgassen om het even waar af te voeren. De schouw is eigenlijk afgeschaft. De afstand tussen een uitmonding voor rookgasafvoer en een ventilatielucht toevoeropening in de woning wordt bepaald door de aldus genaamde verdunningsfactor ''f''. Deze factor is ontwikkeld door T.N.O. De formules om de verdunningsfactor te bepalen zijn beschreven in NEN 1087 en NEN 2757.
 

 

Berekening van de verdunningsfactor, klik op de onderstaande afbeelding

 

Verdunningsfactor

 

 
Opbellen
E-mail
Info