Lammers Installatie Engineering
Maakt het verschil voor de kleine en de grote installateur

Warmteverlies berekening met DGMR-software

Tot voor kort werd bij het ontwerpen van woningen en kantoren nauwelijks rekening gehouden met het optimaal laten functioneren van het verwarmingssysteem. Warmteverlies door gebrekkige isolatie of door kieren werd eenvoudig gecompenseerd door de gasketel. Vaak werd die ook nog eens over-gedimensioneerd. Sinds het schrappen van de gasaansluitplicht per 1 juli 2018 is vooral de warmtepomp sterk in opkomst als alternatief voor de HR-ketel. Om een warmtepomp goed te laten functioneren, is optimalisatie van de buitenschil door middel van goede isolatie en luchtdichte detailafwerking noodzakelijk. Het maken van een betrouwbare warmteverliesberekening is daarmee belangrijker dan ooit.  De warmteverliesberekening helpt u de juiste warmtepomp te kiezen. Dit voorkomt dat u geld weggooit door over-dimensionering. Op projectniveau bespaart u dit duizenden euro’s.

Professionele rapportage

Met de Warmteverliesberekening toont u niet alleen het eindresultaat, maar ook alle tussenresultaten van uw warmteverliesberekening. Dat maakt een transmissieberekeningen inzichtelijk en controleerbaar. De resultaten zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Alle (tussen)resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel. De professionele rapportage kan op verzoek, naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.

Grafische invoer gebouwinformatie

Wij werken met Builder gebouwmodel.  Builder 3D-tekenfunctionaliteit voor het grafisch invoeren van gebouwinformatie. Builder bevat kunnen SketchUp- en DXF-bestanden te importeren. Eigenschappen die nog niet aan het gebouwmodel werden toegekend kunt alsnog toevoegen met behulp van Builder. Hiermee stelen wij in de kortst mogelijke tijd variantstudies op om uw ontwerp te optimaliseren. Wij gebruiken de Builder voor Warmteverlies, Koellast en de Dynamische Symulatie (TO berekeningen). importfuncties voor BIM-modellen (gbXML) gebruiken wij (nog) niet gezien het BIM model eerst aan de import eisen met voldoen en in een begin stadium van een project is dit nog niet het geval.


Uitgangspunten warmteverliesberekening:

  • Individuele wensen en voorwaarden van de gebruiker van het gebouw of woning.
  • Wettelijke eisen die van toepassing zijn.
  • Woningen en woongebouwen: berekening volgens ISSO publicatie-51
  • Utiliteitsgebouwen met vertrekhoogten tot 5 meter: berekening volgens ISSO publicatie-53
  • Industriegebouwen en utiliteitsgebouwen met vertrekhoogten >5 meter: berekening volgens ISSO publicatie-57

Download hieronder een brochure:

Bink Warmteverlies
Brochure
bink-warmteverlies.pdf (1.15MB)
Bink Warmteverlies
Brochure
bink-warmteverlies.pdf (1.15MB) 


 
Opbellen
E-mail
Info