Lammers Installatie Engineering
Maakt het verschil voor de kleine en de grote installateur

Luchtkanalen en Geluid

 

Luchtkanalen

Een gezond en comfortabel binnenklimaat in een gebouw betekent minder ziekteverzuim en een aangename verblijfsomgeving. Een juiste hoeveelheid verse lucht op de juiste plaats is hierbij essentieel. Indien dit niet op een natuurlijke manier kan, is toevoer via roosters en de achterliggende kanalen nodig. Vabi Uniforme Omgeving ‘Luchtkanalen’ helpt u bij een juist ontwerp van de kanalen. Dit betekent ook een onderhoudsbesparing, lagere investeringskosten en minder energieverliezen. 

Met de berekeningsprogramma Luchtkanalen dimensioneren wij een luchtkanalenstelsel en bepaalt u de systeemdruk van de installatie, de inregeldrukken en de te plaatsen ventilatoren. Het is mogelijk om verschillende kanaalvormen (rond, ovaal of rechthoekig) en toevoer- en afzuiginstallaties door te rekenen. Naast een heldere uitvoer waarmee het ontworpen stelsel wordt onderbouwd, krijgt u een overzicht van alle benodigde kanalen en hulpstukken. Zelfs bij een globaal ontwerp, in het begin stadium van een project, kan het programma al snel inzicht geven in de consequenties van het ontwerp. Latere uitbreidingen of wijzigingen zijn eenvoudig door te voeren.

Wij bepalen met de ‘Luchtkanalen’ programma snel en betrouwbaar de weerstanden van aftakkingen en verloopstukken aan de hand van de formules uit de ISSO-publicatie 17 (Kwaliteitseisen voor luchtkanaalsystemen in woning- en utiliteitsbouw). Voor het ontwerpen van een kanalenstelsel kunt u kiezen uit de ontwerpmethode van constante wrijving, constante snelheid of geleidelijke snelheidsreductie.

Geluid in Luchtkanalen

Geluid in luchtkanalen’ voorkomt comfortklachten van gebruikers. Wij kunnen d.m.v. een uitbreiding voor u het geluid berekenen van het gedimensioneerde luchtkanalenstelsel. Doordat de uitbreiding geïntegreerd is in de ‘Luchtkanalen’ module, kunnen wij vrijwel direct controleren of er voldaan wordt aan de gestelde geluidseisen. 

‘Geluid in Luchtkanalen’ berekent de geluidproductie in de kanalen, de overdracht van geluid naar een vertrek en demping veroorzaakt door de ventilator, bochten, T-stukken, roosters en overige hulpstukken aan de hand van de ISSO-publicatie 24 (Installatiegeluid). Wanneer wij een kanalennet hebben ingevoerd kunnen wij per octaafband het aantal dB’s berekenen dat, moet worden gedempt. Daarna kunt u een demper kiezen en onderbouwen welke maatregel nodig is om aan de geluidseis in het vertrek te voldoen.

 
Opbellen
E-mail
Info