Lammers Installatie Engineering
Maakt het verschil voor de kleine en de grote installateur

Overzicht berekeningen

 

  • Transmissieberekeningen

  • Koellast berekeningen

  • Gebouwsimulaties en temperatuur overschrijding

  •   Verdunningsfactor

       Ventilatie- luchtkanalen en luchtkanalengeluidsberekeningen

       Vuilwaterberekening

       Hemelwater en Geberit Pluvia berekeningen

       Koud, warm en recirculatie-leiding berekening

       Boilerselecties en berekening

       CV, GWK- leidingnet berekening

       Gasleiding berekening

Maar ook:

     Vloerverwarmingsberekening

       Expansievat en buffervatberekeningen

       Warmwater wachttijd berekening

       Gasverbruik berekening

       Mollierdiagram (zie achterin)

       Overdrukventilatietrappenhuizen

       Persluchtleidingdiameterberekening

       Berekening vetafscheider

       Ventilatiestookruimte boven de 100kW

       Klepberekeningen, bepalen KV-waarde en hydraulische schakelingen

       Berekening ventilatieparkeergarages

       Woonhuisventilatie en WTW

       Ventilatie berekening en selectie voor Frisse scholen

 

 
Opbellen
E-mail
Info