Lammers Installatie Engineering
Maakt het verschil voor de kleine en de grote installateur

Koellast

Berekening koelvermogen

Om een goed binnenklimaat te kunnen garanderen, zeker gedurende de zomerperiode, is een betrouwbare berekening van het koelvermogen noodzakelijk. BINK Koellast berekent dit voor een ruimte of het hele gebouw op basis van ISSO-publicatie 8 en kleintje Koellast.

Met BINK Koellast is niet alleen het eindresultaat, maar zijn ook alle tussenresultaten van uw koellastberekening inzichtelijk en controleerbaar. De resultaten zijn zowel in diagram- als tabelvorm beschikbaar. Alle (tussen)resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel. De professionele rapportage kan naar eigen inzicht worden ingedeeld en voorzien van bijlagen.
 

  
Opbellen
E-mail
Info