Lammers Installatie Engineering
Maakt het verschil voor de kleine en de grote installateur

Hemelwater en Vuilwater berekening

Een goed ontworpen afvoerstelsel voorkomt verstoppingen, lekkages en stankoverlast in de binnen riolering en bij de hemelwaterafvoer. Wij dimensioneren voor u afvoerstelsels voor de kleinste woningen tot grootste utiliteitsgebouwen. Een goed ontwerp voorkomt problemen in de praktijk, maar zorgt daarnaast ook voor een zo laag mogelijke investering en minder onderhoudskosten. 

Wij dimensioneren voor u een afvoerstelsel en bepaalt u de leidingdiameters, de drukval en het lozingsdebiet. Het berekeningsprogramma maakt onderscheid tussen een vuilwaterafvoer en een hemelwaterafvoer. Het is ook mogelijk om een combinatie te berekenen. De berekeningsmethode is conform de NEN3215 en NTR3216.

het programma bepaalt eerst de benodigde leidingdiameters. Voor de juiste bepaling van de diameters is het type leiding belangrijk. Het programma wijst aan de hand van de isometrische invoer automatisch het type leiding toe, bijvoorbeeld een verzamelleiding of ontspanleiding.  Vervolgens wordt de totaallengte van het afvoerstelsel vastgesteld. Het programma biedt in een vroeg stadium snel inzicht in de prestaties van verschillende ontwerpen. U kunt latere uitbreidingen of wijzigingen in het ontwerp eenvoudig doorvoeren.

 
Opbellen
E-mail
Info