Lammers Installatie Engineering
Maakt het verschil voor de kleine en de grote installateur

Tapwaterberekening

Na zuurstof is water het belangrijkste element voor gezondheid en het comfort. Daarom worden strenge eisen gesteld aan tapwaterinstallaties. Zo is er een waarborgtemperatuur, zijn er eisen voor het snelheidsverloop en de circuitdruk. met de Tapwater berekening ontwerpen wij van optimale tapwaternetten voor woningen tot de grootste circuits voor bijvoorbeeld hotels. Naast comfort en gezondheid, zorgt een goed ontwerp voor onderhoudsbesparing, lagere investeringskosten en minder energieverbruik. 

 

Dimensionering

Wij dimensioneren voor u een tapwaternet om de leidingdiameters, de totale circuit druk en de minimale vereiste voordrukken bij de apparaten te bepalen. De soortgelijke massa en de kinetische viscositeit worden automatisch door het programma bepaald bij het opgeven van de watertemperatuur. Naast het dimensioneren en berekenen van tapwaternetten met circulatieleidingen, is het ook mogelijk om dit voor ‘conventionele’ warm- en koud waternetten te doen. De berekeningsmethode is conform de werkbladen van de VEWIN en de gestelde eisen van hun werkgroep “Inspectie en automatisering”. Een databank met leidingafmetingen en gegevens uit de werkbladen van VEWIN wordt meegeleverd. 
Opbellen
E-mail
Info